รูปภาพของ คริสโตเฟอร์ เชฟ (คริส)

คริสโตเฟอร์ เชฟ (คริส)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ในประเทศออสเตรเลีย
ผลงานแรก :
ในภาพยนตร์เรื่อง ส่ม ภัค เสี่ยน (31/8/2560)
ผลงานล่าสุด :
ในภาพยนตร์เรื่อง ส่ม ภัค เสี่ยน (31/8/2560)
ผลงานทั้งหมด :
1 เรื่อง
ภาพยนตร์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ภาพยนตร์ ส่ม ภัค เสี่ยน (2560) บรรจง วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560