รูปภาพของ คมจิตร ใต้คีรี (ต้า)

คมจิตร ใต้คีรี (ต้า)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
ผลงานแรก :
ในภาพยนตร์เรื่อง กระสือครึ่งคน (21/1/2559)
ผลงานล่าสุด :
ในภาพยนตร์เรื่อง กระสือครึ่งคน (21/1/2559)
ผลงานทั้งหมด :
1 เรื่อง
ภาพยนตร์ 1 เรื่อง
ติดตามนักแสดง :
Facebook
เป็นที่รู้จักใน
กระสือครึ่งคน (2559)
รายชื่อผลงานการแสดง
ภาพยนตร์ กระสือครึ่งคน (2559) สูสู วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559