รูปภาพของ กิตติศักดิ์ เวชประสาร (เอฟ)

กิตติศักดิ์ เวชประสาร (เอฟ)

  ชื่อในวงการ : ยัด เฟ็ดเฟ่ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ผลงานแรก :
ในภาพยนตร์เรื่อง สาระแน เลิฟยูววว (24/8/2560)
ผลงานล่าสุด :
ในภาพยนตร์เรื่อง สาระแน เลิฟยูววว (24/8/2560)
ผลงานทั้งหมด :
1 เรื่อง
ภาพยนตร์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ภาพยนตร์ สาระแน เลิฟยูววว (2560) อ้วก วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560