รูปภาพของ กันตพัฒน์ เพิ่มพูนพัชรสุข (บอมบ์)

กันตพัฒน์ เพิ่มพูนพัชรสุข (บอมบ์)ประวัตินักแสดงจาก IMDb | ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง