รูปภาพของ กัญญา รัตนเพชร์ (ตาล)

กัญญา รัตนเพชร์ (ตาล)ประวัตินักแสดงจาก IMDb | ประวัตินักแสดงจาก TMDb | ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ติดตามนักแสดง :
Facebook
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง